Základní informace

Nestátní zdravotnické zařízení, pracoviště klinické psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé.

Praxe klinického psychologa je provozována na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 12. 12. 2014 vydané Krajským úřadem, odborem zdravotnictví Jihlava, číslo reg. protokolu OZS 89/2014

Pracoviště je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávací programy specializačních vzdělávání:
Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie (Č.j.: MZDR 31353/2021-5/ONP)
Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie (Č.j.: MZDR 31348/2021-5/ONP).

Telefon: 568 840 333
(přednostně využijte čísla mobilních telefonů psychologů uvedených v sekci KONTAKT)

Smluvní zdravotnické zařízení pro tyto zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Náš tým

PhDr. Zuzana Zmátlová – tel. 603 380 942
Klinická psycholožka a psychoterapeutka – vedoucí pracoviště.
Pracuje s dospělými klienty, poskytuje supervizní a metodické vedení kolegům pracujícím pod odborným dohledem.
Od roku 1983 pracuje v oboru, původně na psychiatrické ambulanci Nemocnice s poliklinikou v Třebíči. V roce 1993 zahájila samostatnou praxi jako fyzická osoba, v roce 2015 založila společnost s ručením omezeným.

 • Absolventka FF UJEP Brno, obor psychologie, 1983
 • Rigorózní zkouška FF UJEP Brno, katedra psychologie, 1985 (PhDr.)
 • Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, dynamický přístup – Pražský psychoterapeutický institut, ukončeno v roce 1996
 • Osvědčení o speciální průpravě na úseku činnosti klinická psychologie, 1992
 • Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii, 1998
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu MZd ČR 022-0166-3926
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii a biodynamické body-psychoterapii (Eli Weidenfeld a Květa Palusková, lektoři Evropské školy pro biodynamickou psychologii ESBPE), ukončeno 2011
 • Výcvik deep draining – Květa Palusková, ukončeno 2012
 • Diplom celoživotního vzdělávání AKP, 2018

Mgr. et Mgr. Lenka Grabovská – tel. 734 234 929 – na mateřské dovolené
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje přednostně s dětskými klienty. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2016. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF MU Brno, obor psychologie, 2008
 • Absolventka PF MU Brno, obor speciální pedagogika, 2011
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2016
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii, Institut rodinné terapie, ukončeno 2017

Mgr. Vanda Ptáčková – tel. 731 679 280
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje s dětskými klienty od 6ti let věku. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2019. Má praxi na podobné pozici ve zdravotnickém zařízení. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF UP Olomouc, obor psychologie, 2010
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2010
 • Dlouhodobý systematický psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii podle V. Satirové, ukončeno 2015

Mgr. Lenka Vejmělková – tel. 737 847 606
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje přednostně s dospělými klienty. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2022. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF UK v Praze, obor psychologie, 2012
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2013
 • Dlouhodobý dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (prezenční část ukončena 2017)


Objednání

K psychologickému vyšetření nebo psychoterapii se prosím objednávejte na čísle mobilního telefonu, uvedeném u jména konkrétní psycholožky.

Může se stát, že Váš hovor nebude přijat (věnujeme se klientům v ambulanci). Zavoláme zpět, jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení.