Psychoterapie za současných podmínek nastavených Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá vždy pod oblast zdravotnictví. Může být tedy plně hrazena zdravotní pojišťovnou, pokud má daný psychoterapeut smlouvu s Vaší pojišťovnou. Je vhodná u psychických potíží a těžkostí klasifikované v MKN-10, a to jsou např.:

  • poruchy nálady ve smyslu depresí nebo výkyvů nálad, potíže s celkovým vyčerpáním ve smyslu únavového syndromu;
  • potíže s úzkostmi, obavami, neschopností se uvolnit, ve vystupňovaných situacích i s neschopností se volně nadechnout;
  • poruchy příjmu potravy, nebo poruchy spánku apod.;
  • psychosomatické potíže, tzn. potíže projevované tělesně, které ale mohou mít z části nebo zcela psychickou příčinu;
  • psychické potíže při zvládání somatických onemocnění vlastních;
  • potíže při komplikovaném vyrovnávání se s onemocněním někoho blízkého, případně komplikované vyrovnávání se s úmrtím blízkého;
  • psychické potíže vznikající následkem osobnostního nastavení resp. zranitelnosti a může se odrážet opakovaně v určitých mezilidských nebo pracovních situacích;
  • těžkosti při vyrovnávání se s traumatickou anebo traumatickými událostmi.

Psychoterapie je zpravidla dlouhodobou a systematickou léčbou, je proto třeba počítat s určitým časem i energií.

K psychoterapii není potřeba písemné doporučení lékaře.

Pokud se klient objedná sám, může mu být doporučeno vyšetření u praktického lékaře, aby se vyloučilo tělesné onemocnění. Vhodnost užívání léků při zvládání psychických potíží posuzuje vždy psychiatr nebo praktický lékař, i jejich návštěvu může psycholog doporučit.

Zpět na časté dotazy