Psychologická vyšetření ve zdravotnictví jsou vždy zadávána lékařem, nejčastěji praktickým lékařem, pediatrem, psychiatrem nebo např. neurologem. To znamená, že na vyšetření musíte mít od Vašeho lékaře žádanku. Ve vyšetřeních se vyjadřujeme k možným psychickým potížím (psychopatologii) a jejich intenzitě, a to může sloužit lékařům pro nastavení vhodné léčby nebo posouzení zdravotního stavu.
Psychologické vyšetření pro posudkové účely (vyšetření k žádosti o důchod apod.) se provádí rovněž na základě písemné žádanky od lékaře nebo přímo od OSSZ v naší ambulanci.

Testové psychologické vyšetření je většinou rozděleno do několika návštěv, jejich součástí je práce s psychologickými testy. Následně psycholog vyhodnotí výsledky vyšetření a písemnou zprávu pošle odesílajícímu lékaři. O výsledku vyšetření informuje klienta psycholog nebo lékař, který vyšetření požadoval.

Psychologické vyšetření a znalecké posudky pro soud provádí soudní znalec určený soudem. Někdy se pro soudní rozhodnutí využívá i klinicko-psychologické vyšetření. V tomto případě vypíše praktický lékař žádanku na vyšetření (viz výše) a po obdržení zprávy rozhodne o případném zaslání zprávy soudu.

Psychologické vyšetření pro navrácení řidičského průkazu z důvodu vybodování provádí dopravní psycholog.

Psychologické vyšetření pro školu Vašeho dítěte, pro případná doporučení a individuální plány výuky nebo pro přidělení pedagogického asistenta dítěti se provádí v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálním pedagogickém centru.

Zpět na časté dotazy