• Partnerské případně rodinné poradenství v případě řešení současných krizí a těžkostí v rodinném fungování. Tuto službu poskytují psychocentra, které spadají pod sociální služby a jsou zpravidla bezplatné. Po domluvě s pracovišti zde můžete pracovat jak v páru či celé rodině, tak individuálně.
  • Poradenství v oblasti školního vzdělávání poskytují spolu s vyšetřeními pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra spadající do oblasti školství a jsou zpravidla bezplatné.
  • Školní poradenská pracoviště jsou zřízena na většině základních a středních škol, členem jejich týmu bývá školní (školský) psycholog. Poradenská péče je bezplatná.
  • Psychologické poradenství, které provádějí psychologové mimo oblast zdravotnictví na základě živnostenského oprávnění je poskytována za přímou úhradu. Běžná cena bývá obvykle 500 až 1000 Kč za jedno sezení, o ceně služby je vhodné informovat se dopředu.
  • V případě akutní krize, zejména je-li narušeno bezpečí dotyčné osoby nebo někoho dalšího, jsou-li výrazné tělesné nebo jiné projevy, je vhodné ihned kontaktovat psychiatra, praktického lékaře, lékařskou pohotovostní službu nebo některé z krizových center, která spadají pod oblast zdravotnictví nebo pod sociální oblast a jsou zpravidla bezplatné.
  • Místní psychosociální podpůrnou síť mají k dispozici telefonické linky důvěry v regionu, které jsou zpravidla hrazené běžným telefonním tarifem – o tom je vhodné informovat se dopředu.
  • Psychologické poradenství a následnou psychosociální podporu poskytují i jednotlivá pracoviště v rámci Diecézní charity a dalších neziskových organizací vázané na region. Tyto služby bývají většinou bezplatné.

Zpět na časté dotazy