Zdravotní pojišťovny uzavírají smlouvy vždy s klinickým psychologem. Většina klinických psychologů, kteří mají uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, je zároveň psychoterapeuty. Před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou musí psycholog absolvovat výběrové řízení, zdravotní pojišťovna tím garantuje odbornost poskytované péče. Zdravotní péče je hrazená z prostředků zdravotního pojištění, klient nemusí nic doplácet. Poskytnutá zdravotní péče je vykazována a proplácena na základě hodinové sazby bez ohledu na to, jaký léčebný postup psycholog při ošetření klienta zvolí. Všechny zdravotní pojišťovny se při ohodnocení práce psychologa řídí shodně „Vyhláškou o bodovém ohodnocení a hodnotou bodu“, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví vždy na následující kalendářní rok. O zdravotní péči je vedena zdravotní dokumentace, její vedení podléhá příslušným právním předpisům (forma, mlčenlivost apod.) Vedení zdravotní dokumentace je důležité i pro sledování průběhu a efektivity probíhající zdravotní péče.

Zpět na časté dotazy