Psychoterapie je léčebný postup, který využívá psychologických poznatků uspořádaných do příslušného teoretického systému a metod jednotlivých psychoterapeutických směrů. Cílem je úleva nebo vyléčení příznaků duševních potíží. Ty jsou hodnoceny klientem jako obtěžující a omezující jeho zdraví a životní kvality. Psychoterapeut je schopen na základě znalostí psychopatologie (vznik, dynamika vývoje a prognóza duševních potíží a znalost jejich příznaků) určit diagnózu a použít efektivní způsob ošetření a léčby.

Psychoterapie se studuje jako specializační a nástavbový obor navazující na odbornost klinický psycholog. Má rovněž propracovaný vzdělávací program, který je stanovený ministerstvem zdravotnictví. Opět se jedná o několikaletý proces, který je ukončený atestační zkouškou v oboru psychoterapie. Součástí předatestační přípravy je mimo jiné povinnost absolvovat kompletní psychoterapeutický výcvik, akreditovaný pro zdravotnictví. Po absolvování všech těchto podmínek se stává klinický psycholog zároveň i psychoterapeutem. Aktuálně se řeší možnost udělovat psychoterapeutickou kvalifikaci po splnění všech podmínek i lékařům, např. psychiatrům.

Zpět na časté dotazy