Nestátní zdravotnické zařízení, pracoviště klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé.

Praxe klinického psychologa je provozována na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 12. 12. 2014 vydané Krajským úřadem, odborem zdravotnictví Jihlava, číslo reg. protokolu OZS 89/2014

Pracoviště je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávací programy specializačních vzdělávání:
Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie (Č.j.: MZDR 31353/2021-5/ONP)
Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie (Č.j.: MZDR 31348/2021-5/ONP).

Telefon: 568 840 333
(přednostně využijte čísla mobilních telefonů psychologů uvedených v sekci KONTAKT)

Smluvní zdravotnické zařízení pro tyto zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví