Náš tým

PhDr. Zuzana Zmátlová – tel. 603 380 942
Klinická psycholožka a psychoterapeutka – vedoucí pracoviště.
Pracuje s dospělými klienty, poskytuje supervizní a metodické vedení kolegům pracujícím pod odborným dohledem.
Od roku 1983 pracuje v oboru, původně na psychiatrické ambulanci Nemocnice s poliklinikou v Třebíči. V roce 1993 zahájila samostatnou praxi jako fyzická osoba, v roce 2015 založila společnost s ručením omezeným.

 • Absolventka FF UJEP Brno, obor psychologie, 1983
 • Rigorózní zkouška FF UJEP Brno, katedra psychologie, 1985 (PhDr.)
 • Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, dynamický přístup – Pražský psychoterapeutický institut, ukončeno v roce 1996
 • Osvědčení o speciální průpravě na úseku činnosti klinická psychologie, 1992
 • Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii, 1998
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu MZd ČR 022-0166-3926
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii a biodynamické body-psychoterapii (Eli Weidenfeld a Květa Palusková, lektoři Evropské školy pro biodynamickou psychologii ESBPE), ukončeno 2011
 • Výcvik deep draining – Květa Palusková, ukončeno 2012
 • Diplom celoživotního vzdělávání AKP, 2018

Mgr. et Mgr. Lenka Grabovská – tel. 734 234 929
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje přednostně s dětskými klienty. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2016. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF MU Brno, obor psychologie, 2008
 • Absolventka PF MU Brno, obor speciální pedagogika, 2011
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2016
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii, Institut rodinné terapie, ukončeno 2017

Mgr. Markéta Větrovcová – tel. 737 533 193
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje přednostně s dospělými klienty. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2020. Má praxi na podobné pozici ve zdravotnickém zařízení. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF UP Olomouc, obor psychologie, 2018
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2016
 • Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v psychoterapii – Institut pro výcvik v Gestalt terapii v Praze

Mgr. Vanda Ptáčková – tel. 731 679 280
Psycholožka ve zdravotnictví.
Pracuje přednostně s dospělými klienty. V ambulanci je zaměstnaná od roku 2019. Má praxi na podobné pozici ve zdravotnickém zařízení. Je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychologie (předatestační příprava).

 • Absolventka FF UP Olomouc, obor psychologie, 2010
 • Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, 2010
 • Dlouhodobý systematický psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii podle V. Satirové, ukončeno 2015

PhDr. Jaruška Kocmánková – tel. 603 380 942
Klinická psycholožka a psychoterapeutka.
Poskytuje supervizní a metodické vedení kolegům pracujícím pod odborným dohledem.
Pracuje v oboru od roku 1972, od roku 2017 je zaměstnancem ambulance.

 • Absolventka FF UJEP Brno, obor psychologie, 1972
 • Rigorózní zkouška FF UJEP, katedra psychologie, 1985 (PhDr.)
 • Osvědčení o speciální průpravě na úseku činnosti klinická psychologie, 1994
 • Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii, 1998
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu MZd ČR 022-0166-4157
 • Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, dynamický přístup – Pražský psychoterapeutický institut, ukončeno v roce 1996
 • Diplom celoživotního vzdělávání AKP, 2018